Archiwalny serwis www może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

REJESTRACJA

Wstęp na imprezy XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na część wykładów, prezentacji oraz warsztatów obowiązują jednak zapisy.

Rejestracja obowiązuje wyłącznie na wybrane wydarzenia wskazane poniżej (limit miejsc) w terminie od 14 maja do 28 maja 2018 r. Po tych datach konieczny będzie kontakt indywidualny z koordynatorami poszczególnych wydarzeń w celu zapisania grupy (bądź swobodne przyjście w dniu Festiwalu bez gwarancji, że uda się wziąć udział w wydarzeniu). 

 

Sprawdź, na które wydarzenia musisz się zapisać, a które nie są objęte rezerwacją:

 

 

Ze względów porządkowych oraz bezpieczeństwa zalecamy grupom zorganizowanym (m.in. szkoły, przedszkola) wcześniejszą rejestrację na konkretną godzinę wejścia na wybrane wydarzenie. To pozwoli nam zadbać o właściwą opiekę służb informacyjnych w czasie Festiwalu oraz uniknięcie kolejek. 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Droga Mamo, Szanowny Tato – prosimy abyś 9 czerwca, podczas Rodzinnego Pikniku Naukowego, zadbał o to by dziecko miało przy sobie numer telefonu kontaktowego. Wiemy, że to Twój największy skarb i, że pilnujesz go jak oka w głowie, ale podczas Festiwalu na terenie Stadionu Miejskiego, może się zdarzyć, że się rozdzielicie. Nasi wolontariusze będą zwracać szczególną uwagę na dzieci pozostawione bez opieki, a numer telefonu ułatwi szybkie odnalezienie opiekunów.

 

 

ZGŁOŚ GRUPĘ NA WYBRANY DZIEŃ I GODZINĘ* 

W formularzu zgłoszeniowym pojawi się prośba o wskazanie nazwiska opiekuna oraz liczebności grupy, a także daty i godziny, na którą planowane jest wejście na wydarzenie festiwalowe. Każda kolejna grupa powinna zostać zgłoszona odrębnie (nie ma limitu osób dla grupy, jednak każda powinna mieć wskazanego opiekuna lub opiekunów).

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego czekaj na wiadomość e-mailową z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Ze względów porządkowych oraz bezpieczeństwa zalecamy grupom zorganizowanym (m.in. szkoły, przedszkola) wcześniejsze przybycie na wybrane wydarzenie. To pozwoli nam zadbać o właściwą opiekę służb informacyjnych w czasie Festiwalu oraz uniknięcie kolejek. 

 

* Dotyczy wstępu na festiwal grup zorganizowanych (szkoły i przedszkola).

 

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.