Archiwalny serwis www może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Komitet organizacyjny

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski – Politechnika Białostocka

Koordynator Główny – dr inż. Jacek Kusznier – Politechnika Białostocka

 

Członkowie

dr Katarzyna Siergiej – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

ks. dr Marian Strankowski – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

mgr Izabela Kaczyńska – Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

dr inż. Aneta Wiktorzak – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

mgr Dawid Harasim – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

dr hab. Wojciech Miltyk – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

mgr Hanna Sarosiek – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. Aneta Petelska – Uniwersytet w Białymstoku

mgr Urszula Dąbrowska – Uniwersytet w Białymstoku

dr Jacek Pietraszewski – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

dr inż. Ireneusz Żuchowski – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

mgr Urszula Onichimiuk – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

dr Adam E. Szczepanowski – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

dr Elżbieta Barańczuk – Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

mgr Barbara Supińska – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Galeria Arsenał

Stadion Miejski w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

 

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.