Archiwalny serwis www może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

O festiwalu

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki jest największą cykliczną imprezą popularnonaukową w Polsce północno-wschodniej. Organizowany jest przez podlaskie uczelnie wyższe i środowiska pozauczelniane. Festiwal odbywa się od 2002 roku, a każda kolejna jego edycja potwierdza, że nauka nie nie ma nic wspólnego z nudą. 

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki integruje środowisko akademickie regionu. Imprezy w 2018 roku zorganizuje i przedstawi publiczności 14 szkół wyższych. Dzięki zaangażowaniu pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i partnerów podlaskich uczelni odbędzie się ponad 400 zróżnicowanych tematycznie wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności. W imprezach festiwalowych reprezentowane są nauki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, techniczne, medyczne, nauki o zdrowiu, ale także sport, kultura i sztuka. Nauka scala badaczy i dziedziny, którymi się zajmują. 

Tegoroczną edycję Festiwalu wsparły władze samorządowe Białegostoku, Suwałk i Łomży. W Białymstoku, wspólnie z władzami miasta, przygotowujemy sobotni Rodzinny Piknik Naukowy w nowoczesnym obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej. Natomiast dzięki współpracy z suwalskim i łomżyńskim magistratem, podczas dni festiwalowych w tych miastach zaprezentują się także białostockie uczelnie. 

 

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odbędzie się:

  • 4 czerwca w Białymstoku (poniedziałek) – inauguracja XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Politechnice Białostockiej,
  • 5 czerwca w Łomży (wtorek) – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości przy ul. Akademickiej 1,
  • 6 czerwca w Suwałkach (środa) – Park Naukowo-Technologiczny przy ul. Innowacyjnej 1,
  • 7-8 czerwca w Białymstoku (czwartek i piątek) – prezentacje na uczelniach i instytucjach partnerskich,
  • 9 czerwca w Białymstoku (sobota) – Rodzinny Piknik Naukowy na Stadionie Miejskim.

 

Szkoły wyższe zaprezentują się także w Hajnówce (tam mieści się Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej) oraz za granicą, w Wilnie (to siedziba Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku). 

Nauka scala

Hasło XVI edycji PFNiSz – „nauka scala” – może być rozumiane wielowymiarowo . To bezpośrednie nawiązanie do obchodzonej w 2018 roku 60. rocznicy wynalezienia układu scalonego. Pośrednio – do idei festiwalu, który w swojej formule łączy organizacyjnie wiele instytucji, a swojej publiczności oferuje kilkaset różnicowanych tematycznie propozycji: od prezentacji, warsztatów, pokazów, do wystaw i koncertów. Oferta zawiera ścieżki tematyczne: artystyczną, ekonomiczną, humanistyczną, nauk ścisłych, techniczną, prawną, przyrodniczą, społeczną oraz ścieżkę medyczną i nauk o zdrowiu. Różne dziedziny nauki i sztuki będą się podczas Festiwalu wzajemnie przenikać oferując odbiorcom szeroki kontekst wiedzy na temat otaczającego nas świata.

 

 

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki jest coroczną inicjatywą środowiska akademickiego Białegostoku, Łomży i Suwałk. Wydarzenie objęli wsparciem i patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty,  Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Łomży i Prezydent Miasta Suwałk. Dzięki temu festiwalowy program obejmuje propozycje aż 14 szkół wyższych oraz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, a także wielu instytucji partnerskich.

 

 

Wybrane poprzednie edycje

 

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.