Spotkanie ze Zbigniewem Oksiutą

Rodzaj imprezy: inne
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 200 / 200 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Galeria Arsenał Elektrownia ul. Elektryczna 13 ( wejście od ul. Świętojańskiej)
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2018-06-08
Godzina: 18:00
Czas trwania: 60 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Zbigniew Oksiuta, który na co dzień tworzy w Stanach Zjednoczonych, zaprezentuje dokumentację eksperymentów z materiałami organicznymi i poszukiwań w obszarze architektury biologicznej, które prowadzi od połowy lat 70. W swojej twórczości, zarówno w przestrzeni sztuki, jak i architektury, łączy doświadczenie obu tych dziedzin z badaniami naukowymi prowadzonymi we współpracy z naukowcami różnych specjalności: biologii, chemii i technologii komputerowych.

Spotkanie jest wstępem do wystawy solowej Zbigniewa Oksiuty „Architektoniczne ewolucje. Między sztuką a nauką”, którą otworzymy 6 lipca tego roku – zapewnia Magdalena Godlewska-Siwerska, kuratorka wystawy.

Galeria Arsenał Elektrownia, ul. Elektryczna 13 (wejście od ul. Świętojańskiej), Białystok
– Spotkanie ze Zbigniewem Oksiutą 8 czerwca (piątek), godz. 18:00
– Wernisaż wystawy „Architektoniczne ewolucje. Między sztuką a nauką” 6 lipca 2018 r.

Więcej informacji na: www.galeria-arsenal.pl

 

ORGANIZATOR:Galeria Arsenał

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.