Układy napędowe z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi

Rodzaj imprezy: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, szkoły średnie, studenci
Limit uczestników: 15 / 15 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wydział Elektryczny, ul. Wiejska 45D, Sala WE-020
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2018-06-07
Godzina: 12:00
Czas trwania: 30 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

* Pola wymagane

OPIS IMPREZY

Celem prezentacji jest wzbudzanie zainteresowania układami napędowymi z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi i ich zastosowaniami w robotyce oraz układach przetwarzania energii mechanicznej i elektrycznej. W ramach prezentacji zostaną omówione elementy składowe układu napędowego, sposób działania. Ponadto omówione zostaną zagadnienia przetwarzania  energii elektrycznej w układzie napędowym składającym się z generatora PMSM oraz przekształtnika tranzystorowego.

ORGANIZATOR:Politechnika Białostocka

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.