Segmentacja obrazów biomedycznych

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 30 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wydział Informatyki, sala WA-29C, ul. Wiejska 45A
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2018-06-07
Godzina: 15:15
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Segmentacja obrazu to operacja wydzielania z obrazu obszarów należących do konkretnych obiektów. Jest ona ważnym etapem w procesie analizy obrazów medycznych, np. tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Komputerowo wspomagane metody analizy obrazów pozwalają często na skrócenie lub zautomatyzowanie procesu segmentacji różnych organów, tkanek lub zmian patologicznych.

W czasie wykładu przedstawione zostaną wybrane metody segmentacji oraz ich praktyczne zastosowania kliniczne i naukowe.

Segmentacja obrazów

Segmentacja wątroby w aplikacji MESA (tomografia komputerowa)

ORGANIZATOR:Politechnika Białostocka

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.