Prezentacje – fizyka

Rodzaj imprezy: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły średnie, studenci, młodzież, nauczyciele
Limit uczestników: 0 / 15 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: PWSIiP ul. Akademicka 1, sala C1.9 – laboratorium fizyki
Miasto imprezy: Łomża
Data imprezy: 2018-06-05
Godzina: 13:00
Czas trwania: 30 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

* Pola wymagane

OPIS IMPREZY

Prezentacje – fizyka

Prezentacje z fizyki: światło, dźwięk, budowa atomu.

Cele prezentacji:

1.Pokazanie dwoistej natury światła:

a)falowej – zaprezentowane będzie zjawisko dyfrakcji i interferencji światła i pokazane jak wyznaczyć długość fali dla różnych barw

b)kwantowej – zaprezentowany będzie efekt fotoelektryczny i działanie fotokomórki

2.Pokazanie zależności częstotliwości dźwięku od prędkości obiektu wysyłającego dźwięk (efekt Dopplera) 3.Przedstawienie budowy atomu w oparciu o eksperyment Franck’a-Hertz’a

Forma: prezentacje wykonywane przez prowadzącego i uczestników.

ORGANIZATOR:Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.