Paradoksy w rachunku prawdopodobieństwa

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników: 80 / 80 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: ul. Ciołkowskiego 1M, sala 2048
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2018-06-08
Godzina: 10:15
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Rachunek prawdopodobieństwa sprawia problemy dla wielu uczniów. Podczas wykładu omówione zostały różnorodne praktyczne zagadnienia z tego zakresu, w sposób umożliwiający „zaprzyjaźnienie się” z rachunkiem prawdopodobieństwa, jak również paradoksy w tej dziedzinie, których zrozumienie pomaga kształcić nasze logiczne i krytyczne myślenie.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.