O komputerach bez komputerów

Rodzaj imprezy: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 70 / 70 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: LT-08221 VILNIUS, KALVARIJŲ G. 135, sala 406
Miasto imprezy: Wilno
Data imprezy: 2018-06-06
Godzina: 12:00
Czas trwania: 60 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Przedstawione zagadnienia będą dotyczyły podstaw matematycznych informatyki, takich jak odkrywanie własności numeracji dwójkowej (binarnej), kodowanie informacji (liczby, znaki, litery, kolory), detekcja i korekcja błędów oraz zagadnienia związane z aspektem technicznym informatyki i wiedzą na temat zasad działania komputera. Zaprezentowane zadania będą wymagały od uczestników twórczego zaangażowania w komunikację, rozwiązywanie problemów i inne czynności umysłowe przy wykonywaniu zadań.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.