EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TECHNOLOGII ENERGOOSZCZĘDNYCH W DOMACH JEDNORODZINNYCH (POMPY CIEPŁA, FOTOWOLTAIKA, WENTYLACJA Z REKUPERACJĄ, GWC)

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 28 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: ul. Oskara Sosnowskiego 11, budynek Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych WA PB
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2018-06-08
Godzina: 13:30
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

* Pola wymagane

OPIS IMPREZY

Wykład otwarty omawiający efektywność energetyczną technologii energooszczędnych oraz wykorzystujących energie odnawialne w budownictwie jednorodzinnym. Omawiane będą rozwiązania zastosowane w budynku Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (LAEiOE), którego wielkość jest podobna do typowych domów jednorodzinnych na Podlasiu. Prezentowane dane bazują na pomiarach zużycia energii podczas sezonu grzewczego 2017/2018 r.

ORGANIZATOR:Politechnika Białostocka

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.