Trwają przygotowania do jubileuszowego XX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

To zawsze jest wyjątkowe wydarzenie, bo z nauką i sztuką podlaskie uczelnie oraz BPNT wychodzą do mieszkańców naszego regionu, oferując im setki wykładów, pokazów, warsztatów… O tym, co będzie się działo na UwB rozmawiali dziś (6 marca 2024 r.) przedstawiciele władz uczelni, wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych. Uniwersytet w Białymstoku jest w tym roku koordynatorem głównym imprezy.

Spotkanie odbyło się w Rektoracie Uniwersytetu w Białymstoku. Wzięli w nim udział: prof. Izabela Święcicka – prorektor uczelni ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Dorota Sawicka – koordynatorka PFNiS na UwB i kierownik Centrum Popularyzacji Nauki, koordynatorzy festiwalu na wydziałach i w jednostkach ogólnouczelnianych oraz przedstawiciele Działu Promocji i Działu Nauki.  

Rozmawiano m.in. o oprawie graficznej festiwalu, najważniejszych datach i promowaniu naukowych imprez. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami podlaskich uczelni, zaangażowanych w PFNiS.

Tegoroczny festiwal rozpocznie się 10 maja i potrwa do 19 maja. W sobotę, 18 maja odbędzie się Rodzinny Piknik Naukowy na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to największe cykliczne wydarzenie popularyzujące naukę w Polsce północno-wschodniej. Organizuje je wspólnie 12 uczelni publicznych i niepublicznych: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Filia w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Akademia Podlaska w Białymstoku, Akademia Łomżyńska, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Więcej szczegółów już niedługo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny