Komitet organizacyjny

Koordynator główny: prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku

Biuro Festiwalu: Centrum Popularyzacji Nauki Uniwersytetu w Białymstoku

Członkowie:

 1. Uniwersytet w Białymstoku: Dorota Sawicka
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: dr hab. Ludmiła Marcinowicz
 3. Politechnika Białostocka: Dr hab. Inż. Marcin Kochanowicz
 4. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki – Filia w Białymstoku: Joanna Cieslik-Klauza
 5. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku: Monika Lićwinko
 6. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku: Wojciech Kapica
 7. Akademia Podlaska: Dr Wiesław Smolski
 8. Akademia Łomżyńska: Dr Olga Modzelewska
 9. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach: Dawid Harasim
 10. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku: Urszula Onichimiuk
 11. Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku: Sylwester Pilipczuk
 12. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku: Dr Elżbieta Barańczuk
 13. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku: Marek Jurzysta

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny