Sponsorzy / Instytucje wspierające

Zachęcamy do współpracy i wsparcia XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w formie finansowej. To doskonała okazja do promocji Państwa firmy w kontekście dużego wydarzenia popularyzującego naukę i sztuki. Największą grupę odbiorców PFNiSz stanowi młodzież szkolna i studencka Polski północno-wschodniej. Natomiast podczas Rodzinnego Pikniku Naukowego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w Białymstoku, macie Państwo szansę dotrzeć również do dorosłych uczestników imprezy.

W zamian za wsparcie finansowe Festiwalu proponujemy reklamowanie się przedsiębiorstwa/firmy/instytucji poprzez umieszczenie znaku firmowego na stronie internetowej oraz w miejscach odbywania się imprez. Na program XVI PFNiSz składa się ponad 400 imprez popularyzujących kilkadziesiąt dziedzin nauki.

Sponsoring może obejmować:

  1. całość wydarzenia pn. XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
  2. wszystkie imprezy zaplanowane w wybranym terminie Festiwalowym (np. dzień)
  3. imprezy skupiające się na wybranej dziedzinie nauki lub sztuki
  4. pojedynczą, wybraną imprezę w programie XVI PFNiSz

 

Wszystkich potrzebnych informacji udzieli Biuro Festiwalowe (tel. 85 746 9338) oraz koordynator główny Festiwalu.

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny