Sponsorzy / Instytucje wspierające

Zachęcamy do współpracy i wsparcia XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w formie finansowej. To doskonała okazja do promocji Państwa firmy w kontekście dużego wydarzenia popularyzującego naukę i sztuki. Największą grupę odbiorców PFNiSz stanowi młodzież szkolna i studencka Polski północno-wschodniej. Natomiast podczas Rodzinnego Pikniku Naukowego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w Białymstoku, macie Państwo szansę dotrzeć również do dorosłych uczestników imprezy.

W zamian za wsparcie finansowe Festiwalu proponujemy reklamowanie się przedsiębiorstwa/firmy/instytucji poprzez umieszczenie znaku firmowego na stronie internetowej oraz w miejscach odbywania się imprez. Na program XVI PFNiSz składa się ponad 400 imprez popularyzujących kilkadziesiąt dziedzin nauki.

Sponsoring może obejmować:

  1. całość wydarzenia pn. XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
  2. wszystkie imprezy zaplanowane w wybranym terminie Festiwalowym (np. dzień)
  3. imprezy skupiające się na wybranej dziedzinie nauki lub sztuki
  4. pojedynczą, wybraną imprezę w programie XVI PFNiSz

 

Wszystkich potrzebnych informacji udzieli Biuro Festiwalowe (tel. 85 746 9338) oraz koordynator główny Festiwalu.

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł