W kobietach siła – o społeczniczkach w II Rzeczypospolitej

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: studenci
Limit uczestników: 100 / 100 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wydział Nauk o Edukacji, ul. Świerkowa 20, budynek C, Sala C 2.19
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2024-05-14
Godzina: 11:30
Czas trwania: 60 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny
Telefon kontaktowy: 697 689 730

OPIS IMPREZY

W trakcie wykładu „W kobietach siła – o społeczniczkach w II Rzeczypospolitej” zostaną zaprezentowane zasługi Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, jednej z największych organizacji kobiecych w Polsce międzywojennej.

Przedstawione zostaną inicjatywy Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet zogniskowane na aktywności opiekuńczej, wychowawczej i kulturalno-oświatowej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży oraz szereg działań o wymiarze społecznym, które silnie podkreślały potrzebę wsparcia kobiet.

Kobiety zrzeszone w tej organizacji odegrały ważną rolę w niesieniu pomocy i wzmocnieniu nowo odrodzonego państwa, szczególnie że czasy, w których podejmowały przedsięwzięcia nie należały do łatwych, zarówno ze względów społecznych, jak również politycznych i gospodarczych. W następstwie tego w ogromie potrzeb gospodarczych, ekonomicznych, społecznych i oświatowych, przedmiotem zainteresowania związku stały się kwestie pracy na rzecz społeczeństwa.

Zakres działalności społecznej ZPOK, którą starano się objąć jak największą grupę osób potrzebujących wsparcia należy uznać za imponujący. Dokonania ZPOK były odpowiedzią na olbrzymie trudności z jakimi musiało zmierzyć się społeczeństwo polskie lat 20. i 30. XX wieku.

 

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku (koordynator)

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny