Teatrzyk KAMISHIBAY

Rodzaj imprezy: przedstawienie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły podstawowe klasy 1-3
Limit uczestników: 20 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wydział Nauk o Edukacji, ul. Świerkowa 20, sala A 203
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2022-05-13
Godzina: 13:30
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: rejestracja telefoniczna
Telefon kontaktowy: 698868701

OPIS IMPREZY

To będzie na niezwykłe przedstawienie!

Zapraszamy dzieci klas pierwszych i drugich do wysłuchania bajki „na deskach” kameralnego, papierowego, japońskiego TEATRZYKU KAMISHIBAY!

Celem spotkania jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i promowanie wartościowej literatury wśród najmłodszych.

W trakcie zajęć wykorzystana zostanie efektywna i ciekawa metoda animacji czytelnictwa wśród dzieci – obrazkowy Teatrzyk Kamishibai. To drewniana skrzynia, do której wkłada się ilustracje, pokazywane dzieciom w trakcie sesji głośnego czytania tekstu literackiego. Teatrzyk, jako forma pracy z dziećmi, to połączenie obrazów i literatury. Rozwija wyobraźnię i ułatwia odbiór tekstu literackiego.

Zajęcia będą składały się z: przywitania i zabawy wstępnej, czytania wybranej bajki przy pomocy Teatrzyku Kamishibai, rozmowy z dziećmi po przeczytanej bajce i zabawy kończącej spotkanie.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł