Stoisko promujące znaczenie własności intelektualnej we współpracy nauki i biznesu

Rodzaj imprezy: inne
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły średnie, studenci, młodzież, nauczyciele
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, s. 211
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2024-05-14
Godzina: 10:30
Czas trwania: 120 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny
Telefon kontaktowy: 884659951

OPIS IMPREZY

Stoisko promujące znaczenie własności intelektualnej we współpracy nauki i biznesu. Eksperci – pracownicy Wydziału Prawa UwB oraz rzecznicy patentowi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Okręg Podlaski będą prowadzić konsultacje, edukować oraz promować usługi związane z ochroną wynalazków, znaków towarowych, praw autorskich i innych dóbr własności intelektualnej.

Do dyspozycji odwiedzających będzie szereg materiałów edukacyjnych, takich jak ulotki, broszury, gadżety promujące PIRP i projekt „Transfer wyników B + R z uczelni województwa podlaskiego do otoczenia gospodarczo-społecznego” (NDS/548731/2022/2022) realizowany przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa UwB w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Celem stoiska jest budowanie świadomości na temat znaczenia własności intelektualnej w nowoczesnym świecie biznesu, nauki i kultury, zachęcanie do innowacyjności oraz podkreślanie roli rzeczników patentowych w ochronie i zarządzaniu własnością intelektualną.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku (koordynator)

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny