Metale szkodliwe dla zdrowia w naszym otoczeniu

Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły średnie
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Zakład Toksykologii, ul. Adama Mickiewicza 2C (Collegium Universum), 15-222 Białystok
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2024-05-15
Godzina: 10:00
Czas trwania: 120 min
Dostępność imprezy: brak miejsc
Telefon kontaktowy: 85 7485512

OPIS IMPREZY

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani ze źródłami narażenia populacji generalnej na metale toksyczne, w tym szczególnie niebezpieczne metale ciężkie takie jak kadm, ołów i rtęć oraz zagrożeniami dla zdrowia stwarzanymi przez te pierwiastki, jak również z metodami oceny narażenia na te metale. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość czynnego udziału w przygotowaniu próbek (krew, mocz, żywność, materiał roślinny) do oznaczenia stężeń metali i wykonaniu oznaczeń metali toksycznych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej.

ORGANIZATOR:Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny