Metale szkodliwe dla zdrowia w naszym otoczeniu

Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły średnie
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Zakład Toksykologii, Collegium Universum (blok D), ul. A. Mickiewicza 2c
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2023-05-17
Godzina: 9:00
Czas trwania: 120 min
Dostępność imprezy: brak miejsc
Telefon kontaktowy: 85 748 56 03

OPIS IMPREZY

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani ze źródłami narażenia populacji generalnej na metale toksyczne, w tym szczególnie niebezpieczne metale ciężkie takie jak: kadm, ołów, rtęć oraz zagrożeniami dla zdrowia stwarzanymi przez te pierwiastki, jak również z metodami oceny narażenia na te metale. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość czynnego udziału w przygotowaniu próbek (krew, mocz, żywność, materiał roślinny) do oznaczenia stężeń metali i wykonaniu oznaczeń metali toksycznych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej.

ORGANIZATOR:Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Stadion Miejski w Białymstoku

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Edukacji i Nauki Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Kurier Poranny Gazeta Współczesna Radio Akadera Geekstok Naukowa Interaktywna Telewizja HD PlatonTV 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny