Indywidualny Plan Działania – Zarządzanie własną karierą zawodową

Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły średnie
Limit uczestników: 3 / 25 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Akademia WANS, s. 125
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2024-05-15
Godzina: 11:00
Czas trwania: 60 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Link do regulaminu REGULAMIN XX PFNiS (pdf)

* Pola wymagane

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

OPIS IMPREZY

Głównym celem, jest pobudzenie i zainspirowanie uczestników do nabywania umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego oraz poszerzenie wiedzy o samym sobie w kontekście przyszłych decyzji zawodowych. Istotnym założeniem jest również wzrost świadomości młodych ludzi na temat konieczności dokonywania wyborów zawodowych w ciągu życia w formie przekwalifikowania czy nabywania nowych kompetencji. Zajęcia mają służyć kształtowaniu postaw otwartości wobec zmian dokonujących się na rynku pracy. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dokonać analizy własnego potencjału osobowościowego i zawodowego, przy wykorzystaniu wybranych narzędzi diagnostycznych stosowanych w doradztwie zawodowym oraz skonstruować własny plan działania. W szczególności plan obejmować będzie:

· identyfikację własnych zasobów; wiedzy, umiejętności, zdolności, doświadczenia, systemu wartości, atutów oraz obszarów wymagających doskonalenia,

· identyfikację obszaru zawodowego, w którym możliwe będzie wykorzystanie potencjału osobowościowego i zawodowego uczestnika warsztatów,

· określenie celu zawodowego i jego alternatyw, wskazanie szczegółowych działań prowadzących do ich osiągnięcia oraz identyfikacja mapy wsparcia.

ORGANIZATOR:Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny