Inauguracja XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Inauguracja XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

7 maja 2022 już po raz osiemnasty zainaugurowano Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią podlaskie Uczelnie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego regionu do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Podczas oficjalnej Inauguracji Festiwalu wysłuchano:

  • wykładu pt. „Transplantologia w historii”– dr Magdalena Muskała, kierownik Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji UMB
  • wykładu pt. „Transplantologia w praktyce” – dr hab. Jerzy Głowiński, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji UMB
  • rozmowy z Panem Romanem Kaczyńskim i jego żoną Małgorzatą Kaczyńską, która była dawcą nerki dla męża.
  • wykładu pt. „Czy da się od nowa zbudować ludzkie narządy?” – prof. dr hab. Marcin Moniuszko, kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

Inaugurację uświetnił występ artystyczny Big Bandu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrekcją Tomasza Witka.

XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do 13 maja 2022. Tegoroczną inicjatywę wsparciem i patronatem objął Minister Edukacji i Nauki, a także Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Łomży i Prezydent Miasta Suwałki.

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł