7.05.2022

Inauguracja Festiwalu

8.05.2022

Rodzinny Piknik Naukowy na Stadionie Miejskim w Białymstoku - warsztaty, pokazy, eksperymenty, dodatkowo strefa zabaw i animacji

7.05-13.05.2022

Festiwal na wszystkich uczelniach - znajdź imprezę

7.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Akademię Teatralną w Warszawie, Filię w Białymstoku

7.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

8.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Akademię Teatralną w Warszawie, Filię w Białymstoku

9.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku

10.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

10.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Politechnikę Białostocką

10.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Wyższą Szkołę Medyczną

11.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

12.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku

12.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną

12.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Państwową Uczelnię Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

13.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Łomży

13.05.2022

Imprezy festiwalowe realizowane przez Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł