Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: prof. dr hab. Izabela Święcicka – Uniwersytet w Białymstoku

Koordynator główny: dr hab. Aneta Petelska – Uniwersytet w Białymstoku

 

Członkowie:

dr hab. Andrzej Proniewski – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne

dr Katarzyna Siergiej – Akademia Teatralna, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Paweł Turel – Białostocki Park Naukowo –Technologiczny

dr Beata Madras-Kobus – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

dr Wiesław Smolski – Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Dawid Harasim – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Eliza Kupich – Park Naukowo –Technologiczny w Suwałkach

dr inż. Jacek Kusznier – Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Hanna Sarosiek – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr Joanna Cieślik-Klauza – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

dr Ewa Barbara Rafałko – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Małgorzata Sadłowska-Suprun – Uniwersytet w Białymstoku

Marta Wójcik – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

dr Adam Szczepanowski – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

dr Elżbieta Barańczuk – Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk