W maju rządzą algorytmy!

Już po raz siedemnasty podlaskie uczelnie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego regionu do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. To największa, cykliczna impreza  w Polsce północno-wschodniej, popularyzująca naukę i sztukę w sposób bardzo przystępny.  Skierowana nie tylko do uczniów i studentów, ale też do przedszkolaków i osób starszych. Nie liczy się ani wiek, ani płeć, ani wykształcenie uczestnika. Liczy się CIEKAWOŚĆ!

Celem Festiwalu jest upowszechnianie tematyki i osiągnięć naukowych na regionalnych uczelniach wyższych. Chcemy zwrócić uwagę na wartość i przydatność badań oraz przybliżyć je w jak najbardziej zrozumiałej, atrakcyjnej formie, pozwalającej na rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania. Otwarta formuła oraz różnorodność imprez festiwalowych pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę z zakresu nauk ścisłych, technicznych, medycznych, przyrodniczych oraz humanistycznych i społecznych.

 

Imprezy festiwalowe odbędą się nie tylko w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, ale także w Kleosinie, Hajnówce i w Wilnie na Litwie. Uczestnicy od kuchni będą mogli poznać miejsca na co dzień niedostępne – laboratoria naukowe i warsztaty pracy naukowców i artystów.

 

Decyzją Kolegium Środowiskowego Rektorów Szkół Wyższych funkcję koordynatora objął w tym roku Uniwersytet w Białymstoku. Współorganizatorami jest 11  innych uczeni: Uniwersytet Medyczny, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny; Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej; Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Medyczna oraz Państwowa, Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Przyłączyły się do nas także: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach.

Tegoroczny program przedstawia się następująco:

 20.05.2019 r. – uroczyste otwarcie Festiwalu na Uniwersytecie w Białymstoku; imprezy festiwalowe na UwB;

21.05.2019 r. – Festiwal w Łomży – wykłady, warsztaty, pokazy i eksperymenty naukowe;

22.05.2019 r. – Festiwal w Suwałkach – wykłady, warsztaty, pokazy i eksperymenty naukowe;

23-24 .05.2019 r. – Festiwal na wszystkich uczelniach – wykłady, warsztaty, pokazy i eksperymenty naukowe;

25.05.2019 r. – Rodziny Piknik Naukowy na Stadionie Miejskim w Białymstoku (w godz. 10-15).

Tegoroczny Festiwal wsparciem i patronatem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty,  Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Łomży i Prezydent Miasta Suwałki.

Hasło tegorocznego Festiwalu brzmi  „Algorytmy rzeczywistości”.

Algorytm to nie tylko termin z żargonu informatyków i matematyków. Są w naszym życiu wszechobecne – rządzą na Wall Street, kierują medycznymi urządzeniami, kojarzą znajomych w Internecie, decydują o popularności towarów, dostarczają rozrywki, kreują informacje, ale także szerzą dezinformacje – fake newsy. Wpływają na politykę, a więc życie całych społeczeństw, ale też na indywidualne decyzje użytkowników sieci.

Sektor IT, w którym wykorzystywane są w zaawansowanym stopniu, jest najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki, generująca też największe zyski. Algorytmy ułatwiły i zautomatyzowały wiele czynności, otworzyły wiele niezwykłych możliwości, poszerzyły rzeczywistość o wirtualne światy, które tworzone są na miarę naszej wyobraźni. Dla wielu młodych ludzi bywają bardziej realne niż otaczający fizyczny świat, zaś awatary ważniejsze niż własne ciało. Budzi to dylematy natury filozoficznej: na ile my tworzymy algorytmy, a na ile one nas, czy rzeczywiście powinniśmy się obawiać tego, by nie objęły panowania nad oprogramowaniem władającym człowiekiem.

 

 

 

Wybrane poprzednie edycje

 
 

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk