Jeden Ryt Rzymski, a dwie formy.

Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Aula św. Kazimierza Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, ul. Warszawska 46
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2019-05-24
Godzina: 15:00
Czas trwania: 60 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Aktualny Mszał Rzymski (1969r.), który został zatwierdzony przez Pawła VI, jako wyraz reformy „posoborowej”, jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V (1955r.) i wydany po raz kolejny przez św. Jana XXIII (1962r.) powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. Te dwa wyrazy zasady modlitwy Kościoła nie mogą w żaden sposób prowadzić do podziału w zasadach wiary (Lex credendi). Są to bowiem dwie formy tego samego Rytu Rzymskiego (por. Benedykt XVI, List apostolski, Summorum Pontificum, 07.01.2007, Watykan).

Warsztaty, które zostaną poprowadzone przez Koło Liturgiczne Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, zostaną poświęcone obu formom Rytu Rzymskiego. Podczas spotkania zagadnienie zostanie przybliżone zarówno w teorii, jak i w praktyce. Każdy będzie mógł zobaczyć, formy tak różnie wyrażone, ale mające jednak ten sam głęboki kult oddawany Bogu przez Jego Lud.

ORGANIZATOR:Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk