Ćwiczenia prawidłowej emisji głosu i badań narządu słuchu

Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 20 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód
Miasto imprezy: Suwałki
Data imprezy: 2019-05-22
Godzina: 10:00
Czas trwania: 240 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Podczas spotkania zostaną przeprowadzone badania oddychania spoczynkowego i dynamicznego oraz podstawowe ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne i artykulacyjne. Zapoznamy zainteresowanych z profilaktyką zaburzeń narządu słuchu, a także przeprowadzimy badania audiometryczne: audiometrię tonalną oraz audiometrię impedancyjną. Chcemy zwrócić uwagę na konieczność budowania świadomości profilaktyki i higieny narządu głosu i słuchu wśród młodej populacji polskiego społeczeństwa.

ORGANIZATOR:Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk