Bliżej nauki, sztuki i Podlasia – młody użytkownik w Bibliotece Uniwersyteckiej

Rodzaj imprezy: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły podstawowe klasy 4-8, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie
Limit uczestników: 20 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Kampus UwB, Wydział Fizyki, ul. Ciołkowskiego 1L, s. 2008 - Sala szkoleniowa Oddziału Informacji Naukowej (1 piętro)
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2019-05-24
Godzina: 09:30
Czas trwania: 50 min
Dostępność imprezy: na zaproszenie

OPIS IMPREZY

Celem spotkania jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zasobami i działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej. Opowiemy o zbiorach Biblioteki, zarówno tradycyjnych, papierowych, jak również o nośnikach elektronicznych stanowiących cenne źródło informacji naukowej. Przybliżymy kulturotwórczą rolę Biblioteki w regionie, a w szczególności działania skierowane do młodych użytkowników, Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość złożenia propozycji wzbogacających ofertę biblioteki w tym zakresie.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk