Bezkrwawe zwycięstwo czy kapitulacja? 30 lat od negocjacji Okrągłego Stołu

Rodzaj imprezy: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, ul. Plac NZS 1, s.108a
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2019-05-20
Godzina: 11:30
Czas trwania: 100 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

W 2019 roku mija 30 lat od obrad Okrągłego Stołu – wydarzenia, które jest uznawane za jedno z kluczowych w najnowszej historii Polski. To symboliczny początek transformacji systemowej nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej. Jednak zawarty wówczas układ między władzami PRL, a częścią opozycji, do dziś wzbudza wiele dyskusji.

Celem debaty historyków (także z udziałem jednego z uczestników tamtych dni) jest retrospektywne spojrzenie na ów moment w historii Polski wraz z próbą dokonania bilansu podjętych wówczas ustaleń. Czy strona opozycyjna przyjęła wówczas dobrą strategię? Czy wynegocjowane rozwiązania okazały się trafne? Czy obie strony osiągnęły przyjęte wówczas cele? Jak zamieniała się Polska w kolejnych dekadach?

Wydarzenie będzie organizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Białymstoku.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk