REJESTRACJA

Wstęp na imprezy XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na część wykładów, prezentacji oraz warsztatów obowiązują jednak zapisy.

Rejestracja obowiązuje wyłącznie na wybrane wydarzenia wskazane poniżej (limit miejsc) w terminie od 20 kwietnia do 26 maja 2020 r. Po tych datach konieczny będzie kontakt indywidualny z koordynatorami poszczególnych wydarzeń w celu zapisania grupy (bądź swobodne przyjście w dniu Festiwalu bez gwarancji, że uda się wziąć udział w wydarzeniu). 

 

Sprawdź, na które wydarzenia musisz się zapisać, a które nie są objęte rezerwacją:

 

 

Ze względów porządkowych oraz bezpieczeństwa zalecamy grupom zorganizowanym (m.in. szkoły, przedszkola) wcześniejszą rejestrację na konkretną godzinę wejścia na wybrane wydarzenie. To pozwoli nam zadbać o właściwą opiekę służb informacyjnych w czasie Festiwalu oraz uniknięcie kolejek. 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Droga Mamo, Szanowny Tato – prosimy abyś 6 czerwca, podczas Rodzinnego Pikniku Naukowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku, zadbał o to by dziecko miało przy sobie numer telefonu kontaktowego. Wiemy, że to Twój największy skarb i, że pilnujesz go jak oka w głowie, ale podczas Festiwalu na terenie Stadionu Miejskiego, może się zdarzyć, że się rozdzielicie. Nasi wolontariusze będą zwracać szczególną uwagę na dzieci pozostawione bez opieki, a numer telefonu ułatwi szybkie odnalezienie opiekunów.

 

 

ZGŁOŚ GRUPĘ NA WYBRANY DZIEŃ I GODZINĘ* 

W formularzu zgłoszeniowym pojawi się prośba o wskazanie nazwiska opiekuna oraz liczebności grupy, a także daty i godziny, na które planowane jest wejście na wydarzenie festiwalowe. Każda kolejna grupa powinna zostać zgłoszona odrębnie (nie ma limitu osób dla grupy, jednak każda powinna mieć wskazanego opiekuna lub opiekunów).

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego czekaj na wiadomość e-mailową z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Ze względów porządkowych oraz bezpieczeństwa zalecamy grupom zorganizowanym (m.in. szkoły, przedszkola) wcześniejsze przybycie na wybrane wydarzenie. To pozwoli nam zadbać o właściwą opiekę służb informacyjnych w czasie Festiwalu oraz uniknąć kolejek. 

 

* Dotyczy wstępu na festiwal grup zorganizowanych (szkoły i przedszkola).

 

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk