1.06.2020

Uroczyste otwarcie Festiwalu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

30.05-5.06.2020

Festiwal na wszystkich uczelniach - znajdź imprezę

30-31.05.2020

Imprezy festiwalowe realizowane przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filię w Białymstoku

2.06.2020

Imprezy festiwalowe realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

3.06.2020

Imprezy festiwalowe realizowane przez Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prof. E. Szczepanika w Suwałkach, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

4.06.2020

Imprezy festiwalowe realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Politechnikę Białostocką, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku i Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku

5.06.2020

Imprezy festiwalowe realizowane przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku

6.06.2020

Rodzinny Piknik Naukowy na Stadionie Miejskim w Białymstoku -
warsztaty, pokazy, eksperymenty, dodatkowo strefa zabaw i animacji

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk