Komitet organizacyjny

Koordynator główny: prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Biuro Festiwalu: mgr Hanna Sarosiek, mgr Adrianna Wolańska – Biuro Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 

Członkowie:

dr hab. Artur Dwulit – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku

ks. dr Bogdan Skłodowski – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

mgr Marek Jurzysta – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

dr Wiesław Smolski – Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

dr Urszula Widelska – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

mgr Dawid Harasim – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

dr hab. inż. Jacek Kusznier – Politechnika Białostocka

dr hab. Joanna Cieślik-Klauza – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

dr hab. Ewa Barbara Rafałko – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

dr hab. Aneta Petelska, prof. UWB – Uniwersytet w Białymstoku

mgr Urszula Onichimiuk – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

dr Adam Szczepanowski– Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

dr Elżbieta Barańczuk – Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk