„Słyszę usta, widzę głos”

Rodzaj imprezy: prezentacja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 20 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: SJO PB sala 16
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2019-05-23
Godzina: 9:00
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Prezentacja będzie dotyczyła pewnej iluzji, ujawniającej rolę interakcji wzroku i słuchu w audiowizualnej percepcji mowy( zwanej Efektem Mc Gurka). Do zrozumienia ludzkiej mowy wykorzystywana jest zarówno informacja wzrokowa, jak i słuchowa, a kiedy informacje płynące z tych źródeł są sprzeczne, to mózg integruje je, generując błąd. Uczestnicy będą mogli sami doświadczyć tej iluzji i sprawdzić jak ich mózg potrafi dać się oszukać.

ORGANIZATOR:Politechnika Białostocka

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk