Segmentacja obrazów biomedycznych

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 30 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wiejska 45A, sala WA-29C
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2019-05-23
Godzina: 16:15
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Segmentacja obrazu to operacja wydzielania z obrazu obszarów należących do konkretnych obiektów. Jest ona ważnym etapem w procesie analizy obrazów medycznych, np. tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Komputerowo wspomagane metody analizy obrazów pozwalają często na skrócenie lub zautomatyzowanie procesu segmentacji różnych organów, tkanek lub zmian patologicznych. W czasie wykładu przedstawione zostaną wybrane metody segmentacji oraz ich praktyczne zastosowania kliniczne i naukowe.

ORGANIZATOR:Politechnika Białostocka

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk