Projektowanie oprawy wizualnej gier oraz filmowych efektów specjalnych

Rodzaj imprezy: prezentacja
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, młodzież
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, ul. Innowacyjna 1, sala kongresowa I piętro
Miasto imprezy: Suwałki
Data imprezy: 2019-05-22
Godzina: 12:00
Czas trwania: 20 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Podczas prezentacji przedstawione zostaną podstawy teoretyczne grafiki komputerowej, wiedza pozwalająca zrozumieć, na czym tak naprawdę polega generowanie obrazów cyfrowych. Następnie omówione zostaną konkretne przykłady tworzenia grafiki w prostych grach i filmach.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk