Czy nano-obiekty zdominują nasz świat?

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: szkoły średnie
Limit uczestników: 100 / 100 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: ul. Mickiewicza 2A, budynek Collegium Primum (wejście od parku) sala wykładowa nr 223 (II piętro)
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2019-05-23
Godzina: 13:00
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

OPIS IMPREZY

Nano-pociągi jako systemy reakcji chemicznych, kropki kwantowe jako nano-znaczniki stosowane w biologii i medycynie, nano-obiekty węglowe jako futurystyczne źródła prądu, czy kapsuły Janusa zbudowane z emulsyjnych nano-układów jako nośniki leków- takich przykładów w nano-skali można wymieniać wiele. Postępująca miniaturyzacja technologiczna zmusza nas do poszukiwania nowych obiektów o unikalnych właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane w nano-skali. Rozwój wielu technik badawczych, m. in. możliwość obserwowania obiektów na poziomie atomowym, umożliwił projektowanie i wytwarzanie właśnie takich nano-obiektów. Zadziwiające jest to, że ten sam obiekt w makro lub mikro skali, ma zupełnie inne właściwości fizykochemiczne, niż w skali nanometrycznej. Analogicznie do starorzymskiego boga początków i przemian, Janusa, który przyciągał uwagę wiernych dwiema twarzami, każda skierowaną w inną stronę świata, dualizm jest wszechobecny w nauce i technologii. I wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, że w „masie siła”, w tym przypadku „mały może więcej”.

ORGANIZATOR:Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk