Bazyliki Białegostoku – historia i architektura

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Aula św. Kazimierza Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, ul. Warszawska 46
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2019-05-24
Godzina: 11:00
Czas trwania: 60 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Białystok – obecnie największe miasto Podlasia.  Swymi początkami sięga XV w., chociaż prawa miejskie uzyskuje dopiero pod koniec XVII w. Swój rozkwit zawdzięcza Janowi Klemensowi Branickiemu i jego małżonce Izabeli Poniatowskiej. Mimo szeregu bolesnych doświadczeń, zwłaszcza  represji zaboru rosyjskiego, pod koniec  XVIII w. liczy już około 3,5 tys. mieszkańców, z czego 55 % stanowią chrześcijanie.

Wiek XIX, to czas kiedy w mieście następuje szybki rozwój  przemysłu. Wraz z nim rozrasta się miasto. Przed I wojną światową Białystok zamieszkuje już ponad 80 tys. osób. Zdecydowaną większość mieszkańców stanowią Żydzi, następnie, katolicy, ewangelicy oraz prawosławni.

Po odzyskaniu niepodległości Białystok staje się miastem wojewódzkim, a liczba jego mieszkańców wzrasta do 100 tys. Niestety, późniejsze lata okupacji rosyjskiej i niemieckiej stają się przyczyną wielkich zniszczeń, zarówno w znaczeniu materialnym (miasto zniszczone w 75%) jak i demograficznym (liczba ludności spadła do 47 tys.).

Dziś Białystok zamieszkuje ponad 297 tys. mieszkańców, gdzie  zdecydowaną jego większość stanowią katolicy, następnie prawosławni,  wyznawcy innych obrządków chrześcijańskich, oraz wyznawcy innych religii.

W historię miasta i jego życia gospodarczego, kulturalnego oraz duchowego wpisują się świątynie jako miejsca kultu religijnego. Wśród nich na uwagę zasługują dwie Bazyliki rzymskokatolickie, zwane popularnie: „Kościołem Białym” i „Kościołem Czerwonym”. Stanowią one centrum życia religijnego. Swoją historią, interesującą architekturą, przepięknym wystrojem wnętrz, przyciągają wiernych i turystów nie tylko z Białegostoku i okolic, ale i z najdalszych zakątków Polski i świata.

ORGANIZATOR:Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk