Algorytm budowania przestrzeni. Jak i gdzie handluje się (w centrum)?

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-3, szkoły podstawowe klasy 4-8, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników: 5 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, u. Wiejska 45 E, Aula A
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2019-05-23
Godzina: 10:00
Czas trwania: 90 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

OPIS IMPREZY

Współczesne targowisko.
Standardy się zmieniają. Dawniej handlowano na rynkach z kramu, wozu, a gdy chodziło o cenny towar, to nawet w sukiennicach. Dzisiejsze rynki coraz rzadziej są przestrzenią targową, ale dlaczego? Czy tak jest wszędzie? Jakie są współczesne standardy kształtowania obiektów i przestrzeni handlu w przestrzeni publicznej miast. Targowisko może być wielofunkcyjnym placem, symbolem lub ikoną miasta, przestrzenią hybrydową, a co najważniejsze przestrzenią żywą, aktywnie wykorzystywaną przez mieszkańców.

Na spotkaniu zostaną przedstawione współczesne trendy kształtowania przestrzeni targowisk na przykładach z Polski, Europy i świata. Uczestnicy zostaną zaproszeni dyskusji. Prowadzące liczą na ciekawą wymianę poglądów.

ORGANIZATOR:Politechnika Białostocka

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp z o.o. Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Podlaski Kurator Oświaty Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk