Wystawa „Wyobrazić to, co niewidzialne. Na styku nowoczesności i sacrum w malarstwie Franciszki Burtz”

Rodzaj imprezy: wystawa
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: AWSD w Białymstoku, ul. Warszawska 46, aula św. Kazimierza
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2022-05-10
Godzina: 9:00-16:00
Czas trwania: -
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Mess’AJE Polska zaprasza 10.05.2022 w godz. od 9:00 do 16:00 na wystawę reprodukcji wybranych prac Franciszki Burtz pt. „Wyobrazić to, co niewidzialne. Na styku nowoczesności i sacrum”. Prace malarki wykorzystywane są w biblijnej katechezie dorosłych Mess’AJE (tzw. metoda czterech progów wiary).

„Współczesna francuska malarka Françoise Bürtz studiując od roku 1962 sztuki piękne w Paryżu doświadczyła kryzysu malarstwa XX wieku. W spotkaniu z przedstawicielami awangardy francuskiej tej miary co: Henri Matisse, Marc Chagall, Pablo Picasso a jednocześnie filozofami torującymi drogę sztuce nowoczesnej w osobach Jean Paul Sartre’a, czy André Malraux mogła wystarczająco dobrze poznać jej przejawy i założenia. Sztuka z jaką się zetknęła nosiła znamiona tymczasowości, a tworzenie pozbawione kontemplacji stawało się cyklem produkcyjnym, którego efektem były bezduszne twory szybkiej inwencji. Françoise Bürtz zniechęcona wytworami pozbawionej głębi sztuki zaczęła poszukiwać czegoś innego. Porzuciła środowisko, które mogło jej zapewnić artystyczną karierę. Po doświadczeniu osobistego powrotu na drogę wiary podjęła inicjatywę kształtowania takiej sztuki, która prowadziłaby jej odbiorców do osobowego kontaktu z Bogiem. W wypracowaniu oryginalnych założeń nowego stylu tworzenia pomógł jej kontakt ze stygmatyczką Marthe Robin, z egzegetą twórcą Mess’AJE Jacquesem Bernardem, a także pobyt w Ziemi Świętej, studia teologiczne we Fryburgu Szwajcarskim orasz podróż do Rosji. W oparciu o te doświadczenia jak również kontemplację tekstów biblijnych i Ojców Kościoła stworzyła nowa cywilizację obrazu religijnego, w którym połączyła osiągnięcia sztuki współczesnej z próbą wyrażenia tego, co niewidzialne. Jej liczne dzieła są rodzajem wielkich syntez teologicznych stanowiących ważną pomoc w kształceniu biblijnym dorosłych na kilku kontynentach. Sztuka ta łącząc w sobie nowoczesne środki wyrazu z głębią tajemnicy wiary skutecznie prowadzi współczesnego człowieka na spotkanie z sacrum.”

dr Elżbieta Młyńska

 

ORGANIZATOR:Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł