Adaptacja obiektów zabytkowych i o wartościach kulturowych do nowych funkcji. Projekty studenckie

Rodzaj imprezy: wystawa
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Hala w budynku Wydziału Architektury, ul. Oskara Sosnowskiego 11
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2024-05-13
Godzina: 9.00
Czas trwania: 360 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Wystawa projektów studenckich realizowanych w Pracowni Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury PB.

Dr inż arch. Agata Szmitkowska prezentuje graficzne przedstawienia projektów adaptacji obiektu zabytkowego lub zespołu obiektów zabytkowych do nowej funkcji, ewentualnie połączonej z rozbudową. Zadaniem projektowym studentów było rozwiązanie problemów funkcjonalnych, technicznych i estetycznych z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich.

Dr inż. arch. Aleksander Owerczuk prezentuje projekty  studenckie zrealizowane w ramach przedmiotu Projektowanie architektoniczne 7 – adaptacja obiektów o wartościach kulturowych. Proces projektowy miał za zadanie poznanie przez studenta specyfiki adaptacji obiektów o wartościach kulturowych i poznanie w ogólnym zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

Organizatorzy wydarzenia: dr inż. arch. Agata Szmitkowska, dr inż. arch. Aleksander Owerczuk

ORGANIZATOR:Politechnika Białostocka

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny