Wartość pieniądza w czasie

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, szkoły średnie, studenci, młodzież, nauczyciele
Limit uczestników: 100 / 100 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2022-05-09
Godzina: 14:30
Czas trwania: 60 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Pieniądz to specyficzny towar, który jest ekwiwalentem wszystkich pozostałych towarów. Zmiany zachodzące w otoczeniu sprawiają, że wartość pieniądza ulega ciągłym turbulencjom. Celem imprezy jest uświadomienie uczestnikom materialnego aspektu popularnego określenia – „czas to pieniądz”.

W trakcie imprezy Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat istoty pieniądza oraz czynników wpływających na jego wartość.  Spotkanie umożliwi także zdobycie umiejętności analizy wartości pieniądza w czasie.  Wykorzystując zdobytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, uczestnicy podejmą próbę dokonania wyboru najbardziej efektywnego – ich zdaniem- sposobu lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych oraz określania czynników wpływających na wartość pieniądza w czasie.

ORGANIZATOR:Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł