Storyboard

Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły średnie
Limit uczestników: 50 / 50 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Instytut Zarządzania, ul. Warszawska 63, s. 316
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2022-05-13
Godzina: 9:00
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: na zaproszenie

OPIS IMPREZY

Storyboard to wyjątkowo skuteczne narzędzie projektowania krótkich spotów reklamowych opartych na logicznie ułożonej historii.

W czasie warsztatów uczestnicy poznają zarówno konstrukcję Storyboard, jak również pracy z tym narzędziem. Po części wprowadzającej uczestnicy podzieleni na 3-5 osobowe grupy przystąpią do pracy nad własną koncepcją spotu reklamowego.

Na zakończenie zaprezentują efekt swojej pracy oraz stworzony zostanie ranking pomysłów.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł