Przemoc to niemoc. Powiedz stop przemocy wobec osób starszych

Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani, studenci, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników: 40 / 40 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wydział Nauk o Edukacji, Ul. Świerkowa 20, Budynek C, s. C 2.3
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2024-05-16
Godzina: 10:00
Czas trwania: 70 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Starość to wyjątkowy okres życia. W latach przeszłych, często była zapominana i pomijana. Niestety, przyczyniło się to do chwilowej społecznej bierności wobec trudnych tematów dotykających osoby starsze. W tym celu, na spotkaniu chcemy poruszyć problematyczne kwestie dotykające osób starszych – przemoc, cyberprzemoc. Dodatkowo przeprowadzone zostaną również warsztaty mające za zadanie uświadomić uczestników o trudnościach osób starszych i istocie komunikacji z seniorami.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku (koordynator)

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny