Problemy społeczne na Litwie i w Europie: ubóstwo, wykluczenie społeczne, deprywacja materialna

Rodzaj imprezy: dyskusja
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Vilnius, Kalvarijų g. 135
Miasto imprezy: Wilno
Data imprezy: 2024-05-16
Godzina: 14:30
Czas trwania: 60 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Przystąpienie Litwy do Unii Europejskiej w 2004 roku przyniosło szereg pozytywnych zmian gospodarczych i politycznych. Niemniej jednak, przez lata zaniedbywano kwestie społeczne, zakładając, że rozwijająca się gospodarka sama rozwiąże wszystkie problemy, a jakość życia obywateli automatycznie się poprawi. Niestety, przez wiele lat sytuacja ubóstwa, nierówności społecznych i wykluczenia na Litwie pozostaje krytyczna. Obecnie co piąty mieszkaniec kraju (ponad 568 tysięcy osób) jest zagrożony ubóstwem, a liczne wyzwania ostatnich lat, takie jak pandemia, inwazja Rosji na Ukrainę, kryzys energetyczny i inflacja, tylko pogłębiają ten problem.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku (koordynator)

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny