Kolekcjonerzy i donatorzy kolekcji polskich

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: budynek Wydziału Architektury, ul. Oskara Sosnowskiego 11, sala 055 (parter przy hali)
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2024-05-13
Godzina: 12.00
Czas trwania: 90 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Wykład poprowadzi  dr Piotr Chabiera, z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, z wykształcenia prawnik, historyk i historyk sztuki.

    Kolekcjonerstwo i donatorstwo są zjawiskami niezwykle zróżnicowanymi, co czyni je jeszcze bardziej fascynującymi. Podłożem tworzenia kolekcji prywatnych są różne potrzeby i oczekiwania kolekcjonera, a także możliwość wyrażenia samego siebie. Od czasów najdawniejszych zbierano i troskliwie przechowywano dzieła sztuki, w tym rzemiosła artystycznego, zarówno o proweniencji obcej, jak i te rodzimej wytwórczości. To właśnie dzięki nim zapełniały się skarbce królewskie, magnackie, szlacheckie, ale także rosły kolekcje mieszczańskie, kościelne i klasztorne. Dzieje kolekcjonerstwa polskiego są równie interesujące, jak jego stopniowy rozwój. Od lat piękno i subtelna uroda, poziom artystyczny i wyjątkowość przedmiotów, zachwycała, uwodziła i stawała się obiektem pożądania. Nabywcami tych unikatowych i zazwyczaj bardzo drogich przedmiotów byli nie tylko władcy i magnaci,  ale także kolekcjonerzy dysponujący znacznie mniejszymi środkami finansowymi, tak jak  Marian Morelowski czy Feliks Jasieński.
   Podobnie do kolekcjonerstwa kształtowało się donatorstwo kolekcji polskich. To właśnie dzięki hojności licznych donatorów istnieją muzea w kraju i za granicą. Donacje mogą obejmować zarówno zakup dzieł sztuki bądź ich przekazanie z prywatnych kolekcji, jak również finansują konserwacje obiektów czy też organizację specjalnych wydarzeń. Wśród licznych filantropów kolekcji polskich warto wymienić dwie postacie – Karolinę Lanckorońską i Juliana Godlewskiego, bez których Kolekcje Zamku Królewskiego w Warszawie czy Zamku Królewskiego na Wawelu nie posiadałyby tak wspaniałych obiektów.
ORGANIZATOR:Politechnika Białostocka

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny