Performatywne czytanie utworów romantycznych

Rodzaj imprezy: impreza plenerowa
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły podstawowe klasy 4-8, szkoły średnie, studenci, młodzież, nauczyciele
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Dziedziniec Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Kampus UwB (w przypadku złych warunków atmosferycznych: Czytelnia Biblioteki)
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2022-05-13
Godzina: 11:30
Czas trwania: 120 min
Dostępność imprezy: rejestracja telefoniczna
Telefon kontaktowy: 501 619 339, 85 745 74 66

OPIS IMPREZY

Impreza plenerowa na Kampusie UwB. Część tzw. Pikniku romantycznego.

Uczestnicy wcielają się w rolę aktorów i czytają utwory z epoki romantyzmu, przede wszystkim Ballady i romanse (1822). Impreza udokumentowana na filmie zrobionym przez studentów, potem udostępniana na stronach UwB.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł