Komórki macierzyste w medycynie – historia, teraźniejszość i przyszłość

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice
Limit uczestników: 11 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wydział Biologii, Ciołkowskiego 1J, s.2066
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2022-05-13
Godzina: 12:00
Czas trwania: 60 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę
Telefon kontaktowy: 513-303-915

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

OPIS IMPREZY

W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił gwałtowny wzrost terapii eksperymentalnych, szeroko rozumianych jako medycyna regeneracyjna, wchodzących na arenę kliniczną. Komórki macierzyste cechują się możliwością różnicowania się do pożądanych komórek ciała, a co za tym idzie – dają wielkie możliwości w terapii. Terapie komórkowe i medycyna regeneracyjna, które mają potencjał poprawy zdrowia pacjentów, stanowią zmianę strukturalną w opiece zdrowotnej: skupiają się na podstawowych przyczynach choroby poprzez naprawę, wymianę lub regenerację uszkodzonych komórek w organizmie. Celem przyszłych badań powinna być możliwość leczenia chorób do tej pory nieuleczalnych i poprawa jakości życia chorych. Zapraszamy na wykład!

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł