Jak pękają tworzywa sztuczne?

Rodzaj imprezy: doświadczenie
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły podstawowe klasy 4-8, szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników: 20 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wydział Mechaniczny Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45C 15-351 Białystok - sala 543
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2022-05-10
Godzina: 11:00
Czas trwania: 30 min
Dostępność imprezy: wymagana rejestracja przez stronę

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zwawiera błędy

Zgłoszenie zostało przesłane.

OPIS IMPREZY

Pękanie jest zjawiskiem niebezpiecznym, na które bardzo często narażone są elementy konstrukcyjne. Występujące w nich karby (otwory, nacięcia czy szczeliny), koncentrujące naprężenia sprzyjają zniszczeniu tego typu. Proces ten zazwyczaj przebiega przy dużych prędkościach, szczególnie w materiałach kruchych i quasi-kruchych takich jak tworzywa sztuczne, które coraz częściej wypierają tradycyjne materiały konstrukcyjne. Istotne jest przewidywanie tego zjawiska, a tym samym zapobieganie jego negatywnym skutkom.

Prezentacja będzie dotyczyła badań pękania dwóch tworzyw sztucznych, w tym przedstawienia możliwości wykorzystywanych do tego celu urządzeń. Badania prowadzone będą na maszynie wytrzymałościowej MTS. Proces rejestrowany będzie z wykorzystaniem monochromatycznej kamery PHANTOM służącej do robienia zdjęć z dużą prędkością, dzięki której możliwe będzie dokładne wskazanie momentu i miejsca inicjacji pęknięcia. Dodatkowo proces deformacji będzie śledzony z wykorzystaniem systemu wizyjnego ARAMIS 3D 4M, który pozwoli na poznanie pól przemieszczeń w bazie pomiarowej bez kontaktu z próbką. Uzyskany przełom poddany zostanie obserwacjom na mikroskopie optycznym OLYMPUS, co pozwoli na zlokalizowanie miejsca inicjacji pęknięcia.

ORGANIZATOR:Politechnika Białostocka

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Stadion Miejski w Białymstoku

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Edukacji i Nauki Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Kurier Poranny Gazeta Współczesna Radio Akadera Geekstok Naukowa Interaktywna Telewizja HD PlatonTV 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny