Festiwal filmowy: “Kulturoznawcze spotkanie filmowe: posthumanizm i transhumanizm w filmie”

Rodzaj imprezy: inne
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły średnie, studenci, młodzież, nauczyciele
Limit uczestników: 150 / 150 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Budynek C Wydziału Nauk o Edukacji UwB ul. Świerkowa 20, sala C 02
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2022-05-13
Godzina: 12:00
Czas trwania: 240 min
Dostępność imprezy: rejestracja telefoniczna
Telefon kontaktowy: 570 853 631; 85 745 74 66

OPIS IMPREZY

Zapraszamy na kulturoznawcze spotkanie z filmem. Podczas wydarzenia przedstawimy dwa filmy: krótkometrażowy i pełnometrażowy, poruszające problematykę związaną z zagadnieniami posthumanizmu i transhumanizmu. Rozważaniom poddane zostaną takie tematy jak: człowiek, świat, natura, życie. Po każdym z filmów odbywać się będzie dyskusja. 

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł