Czas wzrastania we wspólnocie, czyli o posłudze w czasie wolnym

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: studenci
Limit uczestników: 50 / 50 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Wydział Nauk o Edukacji ul. Świerkowa 20 15-328 Białystok, budynek C, Sala C 2.2
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2024-05-14
Godzina: 15:30
Czas trwania: 20 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny
Telefon kontaktowy: 608730257

OPIS IMPREZY

Wspólnota to miejsce, które każdy definiuje w inny sposób. Jedni kładą nacisk na podobne poglądy i spójny system wartości, a inni na więzi emocjonalne i przynależność do grupy. Wspólnota jest przestrzenią odpoczynku od codzienności i formą spędzania czasu wolnego, ale także miejscem realizacji swoich pasji w bezpiecznym środowisku. Wspólnota sprzyja rozwojowi osobistemu, uczy współpracy i szacunku.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku (koordynator)

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Białymstoku (koordynator) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki  Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Akademia Podlaska Akademia Łomżyńska Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku WANS Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Epi-Centrum Nauki BPNT

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku Urząd Statystyczny w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

Białystok Online – Portal Miejski Białystok Nauka w Polsce TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Radio Akadera 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny