Co znaczy sprawiedliwość?

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: studenci, rodzice, nauczyciele
Limit uczestników: 50 / 50 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc )
Miejsce imprezy: Uniwersyteckie Centrum Kultury
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2022-05-13
Godzina: 17:00
Czas trwania: 90 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

Pojęcie sprawiedliwości, choć zawiera elementy intuicyjne, należy do najbardziej kontrowersyjnych. Na wykładzie krótko przedstawię i porównam dwie współczesne, ale już klasyczne filozoficzne koncepcje sprawiedliwości: Johna Rawlsa, który kładzie akcent na bezstronność i dla którego sprawiedliwość oznacza przede wszystkim regułę podziału dóbr, oraz Emmanuela Lévinasa, który podkreślał subiektywny i jednostkowy wymiar sprawiedliwości jako osobowej relacji z Innym.  Pokażę, że chociaż na pewnym poziomie te koncepcje wydają się ze sobą sprzeczne, to są również komplementarne. Odniosę je też pokrótce do współczesnych sporów politycznych. Temat wydaje się bardzo aktualny i powinien zachęcić uczestników spotkania do dyskusji.

ORGANIZATOR:Uniwersytet w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Stadion Miejski w Białymstoku

PARTNERZY

Miasto Białystok Stadion Miejski w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Edukacji i Nauki Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty

PATRONI MEDIALNI

TVP3 Białystok – Telewizja Polska S.A. Polskie Radio Białystok Kurier Poranny Gazeta Współczesna Radio Akadera Geekstok Naukowa Interaktywna Telewizja HD PlatonTV 4lomza.pl – Regionalny Portal Suwalski Serwis Informacyjny