Ciemnia fotograficzna w technologii czarno-białej

Rodzaj imprezy: warsztat
Udział publiczności: z aktywnym udziałem
Odbiorca imprezy: szkoły średnie
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Zakład Chemii Fizycznej, Adama Mickiewicza 2a, II piętro w Collegium Primum (wejście główne od parku)
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2022-05-10
Godzina: 9:00
Czas trwania: 120 min
Dostępność imprezy: brak miejsc
Telefon kontaktowy: 85 748 57 14, 85 748 57 10

OPIS IMPREZY

Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania odbitki z dowolnego materiału negatywowego (również przyniesionego przez siebie) na papierze fotograficznym. W trakcie zajęć odbitka zostanie wywołana i utrwalona, a zachodzące procesy zostaną omówione pod kątem fizyko-chemicznym.
Dodatkowo zaprezentowany zostanie sprzęt fotograficzny z końca wieku XX służący do wykonywania fotografii analogowej, a także będzie możliwość porozmawiania i wysłuchania prelekcji na temat techniki i technologii związanej z analogową fotografią czarno-białą.

ORGANIZATOR:Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Politechnika Białostocka Stadion Miejski w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent miasta Łomża Prezydent miasta Suwałk Podlaski Kurator Oświaty
logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
XVIII PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
DOFINANSOWANIE 159 735 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177 485 zł