Posłany, aby głosić Ewangelię – w 25 rocznicę śmierci Abp Edwarda Kisiela

Rodzaj imprezy: wykład
Udział publiczności: bez aktywnego udziału
Odbiorca imprezy: szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, dzieci, młodzież
Limit uczestników: -
Miejsce imprezy: Aula św. Kazimierza w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym, ul. Warszawska 46
Miasto imprezy: Białystok
Data imprezy: 2018-06-07
Godzina: 10:30
Czas trwania: 45 min
Dostępność imprezy: wstęp wolny

OPIS IMPREZY

W bieżącym roku upływa 25 lat od śmierci pierwszego arcybiskupa białostockiego Edwarda Kisiela. Z tej racji pragniemy przybliżyć postać Pasterza, który na swoje zawołanie biskupie wybrał słowa „Evangelizare misit me” – „Posłał mnie, abym głosił Ewangelię”. Zaprezentujemy historię życia i pasterskiej posługi arcybiskupa Kisiela, sięgając m.in. do archiwalnych zdjęć i zachowanych pamiątek. Zobaczymy również, przygotowany przez alumnów naszego seminarium, kilkunastominutowy film ze wspomnieniami o abp Edwardzie Kisielu.

ORGANIZATOR:Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

ORGANIZATORZY

Politechnika Białostocka Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Galeria Arsenał Stadion Miejski w Białymstoku Lowlanders Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

PATRONI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałk

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 788/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.